SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Innkalling til Halvårsmøte 2023

Vi innkaller til halvårsmøte for 2023.

Sakslisten er som følger:

Halvårsmøte i Selbak TIF torsdag 07.12 kl 1900 på Selbak Klubbhus

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle beretning

Sak 8 : Behandle forslag og saker

Sak 9 : Valg

Andre innlegg du kanskje liker ?

Del dette innlegget