SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

HVA ER FAIR PLAY ?

Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger.
Alle målgruppene har et ansvar for å forsterke det gode fotballmiljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger, der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Norges Fotballforbund og Norsk Tipping arbeider sammen om en aktivitetsplan for å styrke arbeidet med Fair Play gjennom konkrete tiltak ut mot de ulike målgruppene i fotballen.

Vi håper du vil være med på å bidra til Fair Play og på den måten å påvirke til å forsterke de positive fotballmiljøene i alle landets fotballklubber.

 

For spillere

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

Fair Play betyr at du som spiller må:

 • Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
 • Unngå stygt spill og filming
 • Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

 • Å trene og spille kamper med godt humør
 • Å behandle motstanderne med respekt
 • Å hjelpe skadet spiller uansett lag
 • Å takke motstanderen etter kampen
 • Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren
For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:

 • Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
 • At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
 • Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
 • At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
 • Betydningen av å følge regelverket – det tjener alle parter, og dermed også spillet
For foresatte og foreldre

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og Fair Play i fotballmiljøene!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

 • Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
 • Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Resultatet må ikke bli for viktig – den enkelte spillers mestring har også stor betydning
 • Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare dine kjente
 • Stimuler til deltakelse – uten noen form for press
 • Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
For publikum og supportere

Din interesse som publikummer og supporter er viktig for norsk fotball, enten det gjelder i miniputtkampen, småjentekampen eller Tippeligakampen.

Har du tenkt over at du som publikummer er med på å bidra til hvilken stemning og atmosfære kampen skal ha. Uansett om det gjelder kamper i toppfotballen eller breddefotballen spiller publikum og supporterne en viktig rolle i forhold til stemningen.

Tenk over følgende:

 • Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
 • Det viktigste er tross alt å støtte laget sitt, uansett resultat
 • Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Dommerne gjør sitt beste
 • Dommerne må ta mange og hurtige valg – og dommerne kan dermed umulig være feilfri
 • Respekter dommernes valg – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
 • Ikke overreager på dommeravgjørelser
For media

Media er en viktig del av fotballen, både for lokalfotballen og den nasjonale toppfotballen.

Medias vinkling på aktuelle saker har betydning for fotballen. Media spiller derfor en viktig rolle med tanke på utviklingen av fotballen, hvilke temaer som tas opp og diskuteres, hvilker saker som prioriteres etc.

Media bør tenke over sin rolle i forhold til:

 • At den er med på å påvirke fotballen i positiv forstand ved å gi fotballen oppmerksomhet
 • Å bidra til mest mulig fokus på spillet, kampen, det positive som skjer rundt fotballen
 • En for sterk personfokusering kan lett før til en uønsket utvikling ved å skape et negativt stempel på enkeltgrupper
 • Dommerne gjør sitt best. De må foreta mange og hurtige valg, og dommerne er selvsagt ikke feilfrie
 • Treneren gjør også sitt beste for klubben. Treneren, spillerne og støtteapparatet har et felles ansvar for de resultater som oppnås
 
GLEDER SEG TIL KAMP: Dersom trenere og andre voksne bidrar til å skape stor stemning rundt lagt, påvirker det også barn og unge i trening og kamp. | Foto: Stig B. Fiksdal