SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

OM OSS

Selbak Turn og idrettsforening er idrettsforening på Østsiden av Glomma i
Fredrikstad kommune. Foreningen er stiftet i 1919 og drifter eget anlegg med
klubbhus, gress og kuntgressbane . Fotball er for tiden eneste idrett i foreningen og
vi har pr i dag ca 200 aktive.

Foreningen ligger i rød sone i Fredrikstad kommune i levekårsundersøkelser, og
jobber aktivt for at Selbak stadion skal være et trygt samlingspunkt for barn og
unge i nærmiljøet.

Selbak TIF jobber aktivt med integrering og er en av hovedsamarbeidspartnerne
til Fredrikstad idrettsråd i arbeidet med å få barn og unge fra alle kulturer til å
være i aktivitet og samles i idrettslaget.

Vi jobber aktivt med å utvikle vårt anlegg og
tilbud, slik at Selbak Stadion skal
være et sted for variert trening og trygt sted å være for hele Selbak samfunnet,
og ikke bare for våre aktive medlemmer.

Foreningen skal være en klubb hvor alle har råd til å være med og vi er veldig
opptatt av å holde kostnadene nede