SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Dugnadsånden blomstrer på Selbak!

Dugnadsånden blomstrer på Selbak!

  1.  til å lære verdifulle ferdigheter og få erfaring i organisasjon, ledelse og kommunikasjon, som kan være nyttig både i arbeidslivet og i personlig liv.
  2. Styrker lokalsamfunnet: Frivillighet i idretten bidrar til å styrke lokalsamfunnet ved å bringe folk sammen og skape en følelse av fellesskap og samhold.
  3. Gir mulighet for personlig utvikling: Frivilligheten i idretten kan også hjelpe til med personlig utvikling ved å gi folk en følelse av formål og mI mens vi venter på at 2023 sesongen skal brake løs for fult så er det viktig å samle alle lagene og bygge klubb. Dette gjør vi på mange måter, men den mest normale er nok å bedrive dugnadsaktiviteter. Dugnad er et begrep som refererer til en frivillig fellesinnsats for å utføre en oppgave eller et arbeid. Dugnader er vanligvis organisert av frivillige organisasjoner eller grupper, og kan innebære alt fra å rydde gater, parker eller skog, til å male et felleshus eller å samle inn penger til et veldedig formål. 

Dugnader er vanlig i Norge og mange andre land, og er ofte en viktig del av å skape fellesskap og samarbeid. Dugnader kan også bidra til å holde kostnadene nede for organisasjoner og grupper ved å få arbeidet gjort uten å måtte betale for arbeidskraft.

I idretten er dugnader ofte organisert av idrettsklubber eller foreldregrupper for å hjelpe med vedlikehold av idrettsanlegg eller for å samle inn penger til idrettslaget. Dugnader er vanligvis frivillige, men kan være obligatoriske for medlemmer av organisasjonen eller gruppen for å bidra til å opprettholde og støtte fellesaktiviteter.

Her på Selbak er vi godt vant med å trå til for å hjelpe klubben. Nå nylig samlet vi Senior laget og G-15 til en arbeidsdag hos Aspire Brands, som trengte hjelp med å endre etikket på noen flasker. En jobb som kanskje ikke er verdens artigste, men som guttene i Selbak tar med et stort smil! Vi er taknemlige for at firmaer som Aspire Brands tar kontakt med oss, da det ofte kan være vanskelig å finne slike jobber selv. Tidligere har vi også hatt et samarbeid med Fredrikstad Cup og har også arrangert egne cuper til inntekt for klubben.

Hvorfor er frivilligheten viktig i idretten?

Frivilligheten spiller en avgjørende rolle i idretten på mange måter. Her er noen grunner til hvorfor frivilligheten er viktig i idretten:

  1. Bidrar til å holde kostnadene nede: Idrettsklubber og -organisasjoner er vanligvis ikke-profits-organisasjoner, og våres økonomi kan være begrenset. Frivillige bidrar ofte med tid og arbeid som ellers ville ha krevd betaling for å holde kostnadene nede.
  2. Sikrer like muligheter for alle: Frivillige bidrar til å gi like muligheter for alle uavhengig av økonomisk bakgrunn. Uten frivillige kan det være vanskeligere for økonomisk mindre bemidlede personer å delta i idrettsaktiviteter.
  3. Skaper sosiale bånd: Frivillighet i idretten kan hjelpe med å skape sosiale bånd mellom mennesker. Frivillige jobber sammen for å nå felles mål, og dette kan føre til langvarige vennskap og fellesskap.
  4. Gir verdifulle ferdigheter og erfaring: Frivillige får mulighetenening i livet, samt en følelse av å gjøre en positiv forskjell i verden rundt seg.

Alt i alt er frivilligheten en avgjørende del av idrettsmiljøet, og uten den ville det være vanskelig å opprettholde og utvikle idrettsklubber og -organisasjoner.

Vi er veldig takknemlige i Selbak som får muligheten til å omgås så mange sjeler som gir av tiden sin på heltid og deltid. Det er ikke noe vi tar for gitt, og er absolutt noe vi er helt avhengige av.Andre innlegg du kanskje liker ?

Del dette innlegget