SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Innkalling til Halvårsmøte 2023

Vi innkaller til halvårsmøte for 2023. Sakslisten er som følger: Halvårsmøte i Selbak TIF torsdag 07.12 kl 1900 på Selbak Klubbhus Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Velge dirigent Sak 5: Velge referent Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 7: Behandle beretning […]

Dugnadsånden blomstrer på Selbak!

Dugnadsånden blomstrer på Selbak!  til å lære verdifulle ferdigheter og få erfaring i organisasjon, ledelse og kommunikasjon, som kan være nyttig både i arbeidslivet og i personlig liv. Styrker lokalsamfunnet: Frivillighet i idretten bidrar til å styrke lokalsamfunnet ved å bringe folk sammen og skape en følelse av fellesskap og samhold. Gir mulighet for personlig […]