SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Dugnadsånden blomstrer på Selbak!

Dugnadsånden blomstrer på Selbak!  til å lære verdifulle ferdigheter og få erfaring i organisasjon, ledelse og kommunikasjon, som kan være nyttig både i arbeidslivet og i personlig liv. Styrker lokalsamfunnet: Frivillighet i idretten bidrar til å styrke lokalsamfunnet ved å bringe folk sammen og skape en følelse av fellesskap og samhold. Gir mulighet for personlig […]