SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Innkalling til Halvårsmøte 2023

Vi innkaller til halvårsmøte for 2023. Sakslisten er som følger: Halvårsmøte i Selbak TIF torsdag 07.12 kl 1900 på Selbak Klubbhus Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Velge dirigent Sak 5: Velge referent Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 7: Behandle beretning […]