SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Selbak TIF. Årsmøtet avholdes onsdag 29.3 på Selbak klubbhus kl 1900 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 22.3 på mail styret@selbaktif.no For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Selbak TIFi minst én måned, fylle minst […]

Vi ønsker barn født i 2017 velkommen til Selbak Stadion

Nytt år er kommet og det betyr at vi ønsker et nytt kull velkommen til oss på Selbak. Vanligvis pleier vi å invitere til oppstart i August, noe vi kommer til å gjøre i år også. Men denne gangen tenkte vi å invitere de ivrigste til å prøve ut fotballen sammen med første klasse. Her […]