SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Selbak TIF. Årsmøtet avholdes onsdag 29.3 på Selbak klubbhus kl 1900 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 22.3 på mail styret@selbaktif.no For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Selbak TIFi minst én måned, fylle minst […]