SELBAK TURN & IDRETTSFORENING

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024. Kjære medlemmer av Selbak TIF, Vi ønsker å invitere dere alle til årsmøtet i Selbak TIF som vil finne sted på Selbak klubbhus, tirsdag den 19. mars kl. 19:00. Dersom det er saker dere ønsker å ta opp på årsmøtet, ber vi om at disse sendes til styret senest tirsdag den 12. mars […]

Årsmøte 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Selbak TIF. Årsmøtet avholdes onsdag 29.3 på Selbak klubbhus kl 1900 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 22.3 på mail styret@selbaktif.no For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Selbak TIFi minst én måned, fylle minst […]